Стеариновая кислота

STEARIC ACID-PALMATA 1810 .

Chemical Properties Method Specified Range Lot No 12EA030G7
Acid Value, mg KOH/g AOCS Te la-64 195 min 203.7
Saponification Value, mg KOH/g AOCS Cd 3b-76 196 min 204.8
Iodine Value, gl2/100g AOCS Tg 1a-64 3.0 max 1.72
Color, Lovibond 5 1/4" (Y/R) AOCS Cc 13b -45 5/0.5 max 0.5/0.1
ColorAPHA AOCS Td 1b-64 - 20
Moisture, o/owt KF Coulometric 0.3 max 0.1500
Titer, o C AOCS Cc 12- 59 50 min 59.8
Composition, %wt by GC AOCS Ce 1-62 and AOCS Ce 2-66 - -
C12: Lauric Acid - - 0.1
C14: Myristic Acid - - 0.1
Cl6; Palmitic Acid - - 32.3
C18:0: Stearic Acid - - 65.3
C18:0 Stearic Acid - - 0.8
C18:2: Linoleic Acid - - 0.3
Others - - 1.1

STEARIC ACID Sinar-far(Flake)

ANALYSIS I LOT NO. FPLF023R FPLG233R Required spec. Method
Acid Value, mg KOH/g 207.6 206.7 192.0- 210.0 JOCS 2.4.2-83
Saponification Value, mg KOH/g 208.6 207.6 197-217 JOCS 2.4.3.1-71
Iodine Value, g/100g 0.5 0.8 0.9max JOCS 2.4.5.3-92
Titer Test 55.4 55.2 50 min JOCS 2.3.5.2-71
Colour (Gardner) 1 1 7max JOCS 2.3.1.3-71
Moisture (%) 0.11 0.24 - Karl Fischer Method
Gas Chromatography (%wt) - - - JOCS 2.4.20.2:77
C12 1.4 0.3 - -
C14 1.9 0.9 - -
C16 42.1 45.3 - -
CIS 53.7 52.7 - -
Others 0.9 0.8 - -